Organizator

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI" istnieje od 1999 r. i stara się zachęcić osoby niepełnosprawne do rehabilitacji poprzez sport, który jest najlepszym sposobem samorealizacji i integracji. Naszym zadaniem jest więc wyszukiwanie i mobilizowanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu, poprzez który dążą do większej aktywności i sprawności.

Priorytetową dyscypliną, uprawianą przez naszych zawodników, jest tenis ziemny na wózkach. Regularnie prowadzimy zajęcia sportowe w dwóch sekcjach dla początkujących i zaawansowanych. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowaną i odpowiednio przeszkoloną do pracy z osobami niepełnosprawnymi kadrę trenerską.

Organizujemy obozy rehabilitacyjno-sportowe oraz imprezy integracyjne. Jesteśmy organizatorem Międzynarodowego Turnieju Tenisa na Wózkach Wrocław Cup. Nasi zawodnicy regularnie uczestniczą w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Współpracujemy z wieloma organizacjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, zajmującymi się podobną działalnością.

1% podatku AKTYWNYM!

Przekaż swój 1% podatku naszej organizacji.

KRS: 0000189856